Ring 0709248573 för bokning

Gör er webbanalys med hjälp av Google Analytics

Med Google Analytics installerat får ni svar på vad era besökare gör på er sajt och varifrån de kommer ifrån. Genom en webbanalys mäter ni era insatser på webben, får värdefull information och beslutsunderlag för att utveckla er sajt och nå era digitala affärsmål. Med Google Analytics webbanalys kan ni göra följande

Skapa mål och segmentera.

 • Ni kan dela upp era besökare enkelt i segment för att göra djupare analyser. Ni kan mäta, lära, ta beslut och aktivera.
 • Ni kan analysera konverteringar som t ex intresseanmälningar, nedladdningar, bokningar eller prenumeration på ert nyhetsbrev. KPI webb & sociala medierwebbanalys

Webbanalys ger er svar på vilka som är era besökare

 • Google Analytics ger er bl a  översikt över er målgrupp under en specifikt tidsintervall. Ni får statistik om antal besök, antal sessioner, antal besök på sidor, hur länge besöken varade och hur många som lämnade sajten direkt.Webbanalys

VARIFRÅN KOMMER ERA BESÖK?

 • Förvärv. Här får ni info om var er trafik kommer ifrån. Direkt är när man skriver in er adress i webbläsaren, refereral  när andra webbsidor länkar till er t ex. annons ni betalat för, sociala medier trafik från Facebook, Twitter m fl, och organiskt är när trafiken kommer från sökmotorerna.

webbanalys

VAD GÖR ERA BESÖKARE PÅ ER WEBB?

 • Beteende. Visar var era besökare gör på era webbsidorMäter t ex hur många sidor användarna besökte efter den första sidan och ni kan jämföra trafikvolym och marknadsföringskanaler och få en uppfattning om vilka kanaler som ger bäst avkastning.

webbanalys

HUR NÅR NI ERA AFFÄRSMÅL?

 • Konvertering. Här kan ni följa upp besökarens avtryck och hur väl ni når de affärsmål som ni har definierat för er hemsida.
 • Att ställa in mål. Mål är metoder för att kunna spåra besökare på er webbplats efter olika kriterier som ni har bestämt. Här kan ni själv välja vilken data som är viktigast för er att mäta. Vad vill ni att era besökare ska göra på er webbplats?
 • Ni får underlag för om ni behöver ändra något i sajtens struktur för att besökarna ska nå målen snabbare och enklare.
 • För att komma i gång med att skapa era mål går ni in på Administratör>VY>Mål. Klicka på + NYTT MÅL. Ni kan nu välja två sorters mål a) mål från mall och b) anpassade mål.

FÖLJ ERA BESÖKARE NÄR DE GÖRA AVTRYCK

webbanalys

 • Skriv ert namn för målbeskrivning och välj vilken typ. Mål är den webbadress som målet avser. Tid om ni vill mäta hur långa era besök är. Sidor/Skärmar per session mäter hur många sidor era användare besöker. Och händelse är om man vill mäta en specifik händelse som klick på ett nyhetsbrev eller kontaktformulär m.m.
 • Testa målet med bekräfta detta mål. Spara. När en webbplatsbesökare utför en handling som ni har definierat som ett mål registreras den som en konvertering i Google Analytics som ni sedan kan hämta upp i ett antal olika rapporter.
 • Segmentering. För att ni ska kunna analysera er trafik kan ni dela upp besökarna i olika segment utifrån hur besökarna hittade till er webb. I Google Analytics finns fördefinierade segment som ni kan använda direkt för att skapa nya anpassade segment. Ni kan också skapa helt egna segment. Dessutom kan ni importera från lösningsgalleriet kostnadsfritt.

Lite mer om hemsidan som ”navet” i er digitala marknadsföring

kurs hur får du mer trafik till din hemsida

 

 • Hemsidan är navet i er digitala marknadsföring för att ni ska kunna bygga ert varumärke och skapa lönsamma kundrelationer på nätet. Det är därför extra viktigt att er hemsida genererar ert syfte och att ni når era uppsatta affärsmål.
 • Ni behöver också ett engagerande innehåll på er webb som era besökare har nytta av i deras dagliga arbete och som också bygger ert varumärke som expert och gör att er hemsida syns högre upp vid sökningar på Google. Läs mer om SEO här
 • Den digitala marknadsföringen ska driva trafik till den egna hemsidan och göra den anonyma besökaren till en identifierad och potentiell kund. Det hjälper inte bara att skapa stor trafik ni ska också ha ”rätt” besökare till er sajt. Era besökare ska både stanna och komma tillbaka till er sajt.
 • Visste ni att 80 % av alla B2B köpprocesser börjar på Google och resten av besökarna frågar sitt nätverk om tips och råd att lösa sina problem. I dag är era potentiella kunder mycket välutbildade tack vare egna sökningar på nätet.

Tänk därför på följande när ni utvecklar er webb

 • Ni ska utgå från era besökare.
 • Försök tänk som en kund. Vilka är målgrupperna? Vilken information och service efterfrågas?
 • Skapa en intressant startsida som ger era besökare de första och viktigaste intrycket.
 • Att ha snygga och effektiva landningsbanor får era besökare att konvertera när de kommer till er sajt från t ex. en annons.
 • Ge era besökare service.
 • Utvärdera och följ upp era besök på hemsidan med enkäter.
 • Utveckla hemsidan löpande både tekniskt och innehållsmässigt.

Sammanfattning:

CONCEPT, CONTENT OCH CONTEXT

 • Concept: Utforma hemsidan så att besökarna vill stanna kvar och komma tillbaka.
 • Content: Skapa ett engagerande och stimulerande innehåll som hjälper era besökare.
 • Context: Tänk på hemsidans sammanhang, struktur och uppbyggnad.

Vill ni få hjälp med att utveckla er hemsida är ni välkommen att kontakta Anders på 0709248573 eller mejla.

 


Kommentera

%d bloggare gillar detta: