Digital marknadsföringsstrategi. Så ökar ni er synlighet.

EN DIGITAL MARKNADSFÖRINGS-STRATEGI SKA VARA INTEGRERAD

En digital marknadsföringsstrategi ska vara integrerad i företagets marknad och affärsplan och ge svar på: Vilka är våra syften, mål, kanaler, innehåll och prioriterade målgrupper? Hur kan vi använda digital marknadsföring för att nå våra affärsmål? Ex. öka marknadsandelar, etablera oss på en ny marknad etc. Hur kan vi skapa mervärden för våra kunder? Hur kan vi använda den digitala tekniken i vår affärsmodell för att hjälpa våra kunder?

Blogg digital marknadsföring
Strategi sociala medier

Skapa värde för dina kunder

Digital marknadsföringsstrategi handlar om att skapa värde för dina kunder. Fundera därför på vad som är viktigt för dina kunder? Och utifrån det hur kan du kan utveckla en digital affärsmodell som hjälper dina kunder?

Tänk också på att kundens köpprocess är idag betydligt längre än tidigare. Därför behöver du för att kommunicera effektivt veta var hon befinner sig för att anpassa ditt innehåll. Man brukar tala om 5 olika faser man går igenom problemfasen, informationsfasen, alternativvärderingsfasen, köpfasen och slutligen utvärderingsfasen.

 

Digital marknadsföringsstrategi

För en framgångsrik strategi behöver du

– Öka din synlighet på Google med en stark digital identitet via en sökoptimerad hemsida som gör att du når dina mål och syften.
– Ta fram en innehållsstrategi, publicera och distribuera frekvent relevant innehåll som har värde och skapar engagemang för dina följare på sociala medier. 

Din digitala marknadsföringsstrategi ska ge dig svar på:

– Hur kan du använda digital marknadsföring för att expandera din verksamhet?
– Hur kan din digitala strategi vara i linje med dina affärsmål
– Hur kan du skapa värde för dina kunder?
– Vilka är dina prioriterade målgrupper?

Köpa en hemsida

Hemsidan är navet i din digitala marknadsföring

Fundera på vad är ditt syfte och mål med hemsidan? Vad vill du att dina besökare ska göra? Hur kan du få besökarna att göra avtryck? Hur kan du mäta aktiviteterna? Hjälp besökarna genom processen från start till mål. Start – stanna kvar – hitta rätt erbjudanden – känna förtroende – nå avslut – komma i mål.
En framgångsrik digital marknadsföringsstrategi handlar om att förstå din målgrupps behov och beteende, vilken information behöver de få som ditt företag kan hjälpa till med

Annonsera på Facebook

Öka ditt engagemang på sociala medier

Öka ditt företags närvaro och engagemang i sociala medier och ta fram en strategi som ger dig svar på: Varför? Ditt syfte. Var? Val av kanal. Vad? Vilket innehåll skapar mervärde för dina  kunder? och När? När är dina följare online? I dag når dina inlägg på en Facebooksida bara ett begränsat antal av dina följare. Antalet som ser dina inlägg styrs av Facebooks algoritm utifrån hur relevanta dina inlägg är för dina gillare av sidan. Facebook premierar betalt material före organiskt. För att öka dina närvaro på sociala medier och nå ut bättre till din målgrupp med relevant innehåll behöver ni använda sociala mediers avancerade annonsverktyg.

I dag görs det 55 miljoner sökningar på google

Du kan exponera din hemsida i samma ögonblick som en potentiell kund söker efter en produkt eller tjänst som du marknadsför. I dag kan vi söka information och handla 24 timmar om dygnet. Hur gör man då för att bli sökbar?
Jo antingen så jobbar du långsiktigt med att sökoptimera din hemsida eller så betalar du för annonser och länkar. Sökoptimering handlar om att optimera ditt innehåll, dina sökord, hemsidans struktur, interna och externa länkar m.m.

Hjälp med digital marknadsföring
Hjälp med digital marknadsföring

BOKA EN MARKNADSCHEF 5 TIMMAR I MÅNADEN

Behöver du hjälp med att komma igång eller att utveckla företagets digitala marknadsföring? Kanske saknar du kunskapen i företaget idag? Då kan vi erbjuda dig löpande operativ marknadsföringshjälp utifrån dina behov och önskemål. Med oss får du in kontinuitet och löpande tillgång till experthjälp inom digitala kanaler & sociala medier för att öka företagets kännedom och få fler lönsamma kunder.

Med våra populära företagsprenumerationer kan du välja mellan 5, 10 alternativt 15 timmar i månaden för att utveckla företagets marknadsföring. Du väljer dina marknadsföringsområden som du önskar få hjälp med utifrån dina behov och önskemål.