Har ni en Facebook strategi?

Vi hjälper ert företag att öka ert engagemang

För att ert företag ska ha en aktiv närvaro på Facebook kan vi hjälpa er med att ta fram en innehållsstrategi med löpande intressant innehåll för er målgrupp, schemalägga inläggen så att ni får kontinuitet och om ni vill bättre nå er exakta målgrupp hjälpa er att komma igång med annonsering på Facebook Ads Manager. Vi kan erbjuda hantering och optimerings abonnemang för att ni ska komma igång med er närvaro på Facebook. NI får löpande uppföljning med KPI värden för hur ni lyckas och ni kan säga upp abonnemanget med bara en månads uppsägning om ni inte blir nöjda.

Öka engagemanget på Facebook

FACEBOOK FÖRETAGSSIDA

2995:-

Fast pris.

 • Vi gör samtliga inställningar på ert Facebook konto
 • Vi skapar och publicerar er Facebooksida
 • Vi föreslår en innehållsstrategi
 • Vi utbildar er så att ni själva kan uppdatera sidan

BOKA FACEBOOKSIDA

ÖKA ERT ENGAGEMANG PÅ FACEBOOK

3995:-

Per månad. Kan sägas upp med en månads uppsägning.

 • Öka engagemanget på er Facebook sida
 • Ta fram en strategi för er Facebook närvaro
 • Innehållsstrategi för Facebook
 • Löpande publicering av artiklar, tävlingar m.m. 2 ggr/v.
 • Uppföljning av KPI måtten gilla, delningar, kommentarer m.m.
 • Våra månadsabonnemang kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid

BOKA ÖKA ENGAGEMANG

ANNONSERA PÅ FACEBOOK

3995:-

Per månad. Tillkommer gör din annonsbudget. Kan sägas upp med en månads uppsägning.

 • Vi gör samtliga installationer och inställningar på Facebook
 • Vi tar fram er kampanjmålsättning
 • Vi väljer målgrupp – Ad Set
 • Anpassade målgrupper som retargeting m.m. Ni når såväl befintliga som nya kunder.
 • Vi skapar era annonser
 • Installation av Facebook pixel
 • Ni får löpande skriftlig rapport
 • Våra månadsabonnemang kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid

BOKA ANNONSERING

RÄCKVIDD

80 % av alla svenskar använder sociala medier.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Det är kostnadseffektivt att använda sociala medier jmf. med många andra medier. Med annonsering kan ni nå er exakta målgrupp.

BYGGA VARUMÄRKET

Ni kan öka kännedomen, skapa dialog och bygga relationer med era kunder. Ni når snabbt ut med information.

En strategi för sociala medier ska kunna ge svar på följande 5 frågor

Strategi sociala medier

Vem ? Vilken är din målgrupp som du vill nå med relevant engagerande innehåll? För att ta fram en strategi för sociala medier är det oerhört viktigt att du kan definiera din målgrupp dvs. de du vill nå med ditt innehåll. Ta fram en strategi för sociala medier. Hur ska du nå ut på sociala medier? Försök att definiera din målgrupp.
Desto mer exakt du kan bestämma din målgrupp desto mer kan du få ut av din närvaro på sociala medier. Målgruppen kan definieras utifrån ålder, kön, geografi, intressen, bransch, yrke etc.

VARFÖR? VAD ÄR ERT SYFTE?

Det första ni ska tänka på är. Varför ska ni ha en närvaro i sociala medier? Vad är egentligen ert syfte med sociala medier? Det finns många olika syften.

Det kan handla om kriskommunikation för att med företagets egna kanaler nå ut snabbt och ta initiativ för att inte hamna i försvarsläge. Det kan hjälpa er att bygga och öka kännedomen om ert varumärke. Förbättra kundrelationer genom att löpande hålla kundkontakt och att ge kunden inblick i er verksamhet. Genom dialog med era följare kan ni få feedback om vad era kunder tycker om era produkter och även få tips hur ni kan utveckla produkterna och att snabbt nå ut och vid rätt tidpunkt med information till kunder om t ex nya produkter. 

strategi sociala medier i 5 steg

VAR? VILKA KANALER LÄMPAR SIG BÄST FÖR ER MÅLGRUPP?

Försök att definiera er målgrupp. Desto mer exakt ni kan bestämma er målgrupp desto mer kan ni få ut av er närvaro på sociala medier. Välj sedan kanal där ni kan nå er målgrupp. Målgruppen kan definieras utifrån ålder, kön, geografi, intressen, bransch, yrke etc. På Facebook når ni 74 % av Sveriges befolkning. 32 % av Facebook användarna är inne på Facebook dagligen. 

I dag når dina inlägg på din sida bara en liten % av de som följer din sida. Därför kan du använda Facebook Ads Manager för att nå ut till fler och bättre nå din exakta målgrupp.

Strategi sociala medier i 5 steg

Vad? Vilket innehåll ska ni ha för att nå din målgrupp?

Jag skulle vilja påstå att innehållet är det absolut viktigaste för att lyckas i sociala medier. Ni behöver ett relevant innehåll som utgår från er målgrupp och ska skapar värde för era följare. 

Gör en innehållsplan och schemalägg era Facebook inlägg. Var, vad och när ska ni publicera ert innehåll? Variera gärna innehållet med såväl kampanjinnehåll som mera statiskt innehåll så att ni får ett varierande och intressant flöde. Det finns olika praktiska verktyg att använda för att schemalägga era inlägg på ett ställe. Ett av de mest använda verktygen är www.hootsuite.com

% steg för att ta fram en strategi i sociala medier

NÄR OCH HUR OFTA SKA NI GÖRA ERA INLÄGG?

Vilken är rätt tid på dagen att göra era inlägg? Svaret är när er målgrupp är online. I Facebook verktyget kan ni under rubriken statistik och inlägg exakt se när era gillare är inloggade. Hur ofta ni ska göra era inlägg? Svaret är ofta och frekvent 2-5 ggr/veckan. Återanvänd gärna ert material, lyft fram olika delar av materialet. Ni kan vara säker på att inte alla era följare har sett era tidigare inlägg.

Strategi för sociala medier

Retargeting på Facebook

Vad är retargeting? Med hjälp av en retargeting kampanj kan ni nå besökare som har varit inne på er hemsida utan att konvertera dvs. inte gjort det ni önskar att de ska göra på er sida som att köpa era produkter, fylla i ett kontaktformulär, ladda ner ett dokument etc. Ni skapar en retargetinglista med era webbesökare med hjälp av en Facebook pixel. När sedan era besökare lämnar er sida så följer en annons med som ni har skapat med specifikt budskap och visas i deras Facebook flöde.

Läs mer om Remarketing

Företagssida och innehållsstrategi

Vilket innehåll ska ert företag ha för att nå er målgrupp?
Har du en Facebook sida eller vill du få hjälp med att utveckla den? Vilket relevant innehåll ska du publicera och som hjälper och skapar värde för din målgrupp? Vilket innehåll du ska välja är beroende på var i köpresan din målgrupp är början, mitten eller slutet? Få dina följare att bli engagerade i din verksamhet och uppmuntra till interaktion. Vi hjälper ert företag att ta fram en innehållsstrategi och publiceringsplan för ert företags närvaro på Facebook.

 Facebook företagssida

ATT BLI NÅDD

En närvaro på Facebook handlar om att göra sig sökbar och tillgänglig vid rätt plats och vid rätt tillfälle.

ATT BLI VALD

Att folk vill följa ert företags inlägg.

ATT BLI SPRIDD

Få en ökad räckvidd och fler potentiella kunder.

Hur annonserar man på Facebook?

Börja med att fundera på. Vad är ert syfte med er annonskampanj och vilka är era mål? Målet ni väljer ska stämma överens med era övergripande affärsmål som t.ex. att skapa medvetenhet om ert varumärke, öka trafiken till er hemsida och köpa era produkter. Fundera också på hur era kunders köpresa ser ut? När och var kan ni nå dem? Facebook delar in målgrupperna i tre kategorier.

1. Alla på Facebook.

2. Personer som är kopplade till er sida.

3. En anpassad målgrupp som är personer som redan känner till ert företag. Det kan vara en e-post lista, prenumeranter av ert nyhetsbrev, personer som besökt er webbplats.

För att kunna få ut maximal effekt av er annonsering kan ni installera Facebook Business Manager.

Läs mer om annonsering

Nå ut till er exakta målgrupp på Facebook

Varför ska ni annonsera på Facebook? I dag når era inlägg på en sida bara ett begränsat antal av era följare. Antalet som ser era inlägg styrs av Facebooks algoritm utifrån relevans. Facebook premierar betalt material före organiskt.

74 % av alla svenskar finns på Facebook. 32 % dagligen. Med Facebooks avancerade annonsverktyg kan ni rikta er annonsering för att nå er exakt definierade målgrupp. Desto mer exakt ni kan formulera er målgrupp desto mer kan ni få ut av er annonsinvestering. Annonsering på Facebook är kostnadseffektivt och billigt jmf. med annan annonsering. Ni kan nå ut till väldigt många människor och samtidigt rikta in er på en väldigt relevant målgrupp. Det är mätbart och går att styra mot olika lönsamhetsmål. Ni bestämmer själv budget och betalar enligt CPC (Cost Per Click) eller CPM (Cost Per Mille). Kostnaden baseras på ett auktionssystem på samma vis som när ni annonserar på Google Ads.

Läs mer om Google Ads

Mät hur framgångsrika ni är på Facebook

För att veta om ni lyckas i er närvaro på Facebook behöver ni sätta upp konkreta mätbara mål och ha en strategi för hur ni kan fokusera era åtgärder på de målen. Kolla vilka inlägg som är populärast. Kan ni se ett mönster?

Olika mätbara mål kan vara:

• Antalet gillamarkeringar/totala antalet följare av sidan.( Använd Facebook Business)

• Antalet kommentarer/totala antalet följare av sidan.

• Antalet delningar/totala antalet följare av sidan.

• Trafik till er hemsida. (Använd Google Analytics)

• Leads – anmälningar via ett formulär.