fbpx

Marknadsplan och kommunikationsplan

Så kommer ni igång med en marknadsplan och kommunikationsplan

Med en marknadsplan och kommunikationsplan får ni ett levande dokument. Och en bra överblick över företagets kommunikation, marknadsmöjligheter och aktiviteter.
En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment. Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår i en större strategisk 3 års plan.
En marknadsplan och kommunikationsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att ni kommer igång med processen. Och att marknadsplanen inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som ni använder aktivt i ditt dagliga arbete.

Nu kan ni beställa vår bok marknadsplan steg för steg med praktiska marknadsplansmallar och modeller för endast 139:-. På så vis kan ni komma igång med er egen handlingsplan och marknadsplan. Lycka till!

Tack för en bra bok! Boken med marknadsplans mallar, modeller och övningar har hjälpt mig att komma igång med vår marknadsplansprocess på ett enkelt sätt. Därför har vi fått struktur och ett levande dokument för att utveckla våra tjänster. Jag rekommenderar varmt fler att beställa boken “Marknadsplan och Kommunikationsplan”.

Christer Lindstedt
Senior Consultant
Parabellum CyberSecurity

Beställ marknadsplan steg för steg
Marknadsplan och kommunikationsplan
Marknadsplans mallar

Utdrag ur vår bok marknadsplan med övningar, modeller och marknadsplans mallar.

Läs mer om e-bok marknadsplan och kommunikationsplan

En marknadsplan och kommunikationsplan är ett levande dokument

En marknadsplan och kommunikationsplan ska ge dig svar på:
– Var befinner sig ditt företag idag? Hur ser ditt nuläge ut? Vilka är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ditt värderbjudande korrekt? Strategier? Pris? Plats? Produkt? Påverkan?

– Vart vill du med ditt företag? Hur ser ditt drömläge ut? Vilka är dina mål på kort och lång sikt?

– Hur kan du göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska du välja utifrån din marknadsföringsmix? Har du en handlingsplan? M.a.o. En marknadsplan är ett levande dokument för att utveckla ditt företag.

Marknadsplans mallar pdf

Marknadsplanens olika delar steg för steg

Fundera på hur ser ert företags nuläge ut? Vilket är ert drömläge? Och hur ska ni göra för att komma dit?

Nulägesanalys
En marknadsplan börjar med att definiera ert företags affärsidé:
Vilka är era kunder?
Vad har era kunder för behov?
Vad har ni för produkt eller tjänst som ni skall erbjuda?
Hur skall den uppfylla kundens behov?
Hur skall ert företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?
nulägesanalys digital marknadsföring

Gör en nulägesanalys i form av en SWOT. Vilka styrkor och svagheter upplever ni att ni har i företaget? Försök även beskriva ert företags yttre hot och möjligheter 

Positionering

Nästa steg i marknadsplanen är positionering dvs. På vilket sätt önskar ni att ert varumärke ska bli uppfattad av marknaden av era potentiella kunder?
Tack vare positioneringen kan ni hitta en unik position position i kundernas medvetande.
I detta skede skall ni analysera ert företags marknader för att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.
Därför bör ni göra en SWOT analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot. Läs mer om positionering

Strategisk inriktning

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål. Har ni en kundstrategi? Prisstrategi? Produktstrategi? Sortimentstrategi? Distributionsstrategi?
De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.

Mål

Utifrån ert företags affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätter ni målen.
Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.
Det är viktigt att målen är mätbara och kan följas upp.

Vad är egentligen marknadsföring och varför behöver du en marknadsplan?

Den här keynote presentationen förklarar vad marknadsföring innebär och hur viktigt det är för dig att skapa värde för dina kunder och bygga lönsamma långsiktiga kundrelationer.

Handlingsplan

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
Här dokumenterar ni de aktiviteter som gör att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål.
Ert företags konkurrensmedelmix är därför slutsatserna från nulägesanalysen.

Aktivitetsplan

Med aktivitetsplanen ska ni kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.
På så vis får ni timing i de olika aktiviteterna. Och möjliggör för uppföljning. Ni skapar  även en kunskapsbank.

Marknadsplansbudget

Syftet med marknadsplansbudgeten är att visa på att ni når era uppsatta mål. Samt  intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad.
Och att ni kan optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.
Nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen. Och skapa en bra överblick över era marknadsföringsaktiviteter.

Uppföljning & analys

En annan viktig del i en marknadsplan är uppföljning och analys. Genom uppföljning av era strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer. Bygger ni in i företaget en viktig kunskapsbank om hur ni kan nå era uppsatta affärsmål framöver. Läs mer här om digital marknadsföringsstrategi.

bok Marknadsplan och kommunikationsplan

Nu finns även vår nya e-bok ute!
Så gör du en marknadsplan och kommunikationsplan steg för steg


Med bok marknadsplan får du praktiska marknadsplans mallar, kommunikationsplans mallar, strategier, modeller och övningar. På så vis kan du utveckla ditt företags marknader och kommunikation. Vår nya e-bok kan du ladda ner för 169:- här.

BESTÄLL BOK MARKNADSPLAN OCH KOMMUNIKATIONSPLAN
Bok Marknadsplan och kommunikationsplan

Beställ vår nya e-bok med marknadsplans mallar & kommunikationsplans mallar. Nu169:-.

Dela