Bohusgatan 4, 302 39 HALMSTAD
0709248573
info@actionmarketing.se

Marknadsplan steg för steg så gör du

Marknadsplan steg för steg. Med våra marknadsplans mallar kommer du igång med din process och får ett levande dokument att utveckla din marknadsföring. Det börjar med att du ska göra en nulägesanalys (SWOT) för att definiera ditt företags styrkor, svagheter, hot och möjligheter. 
Börja med styrkor och svagheter.
Gå därefter över till möjligheter och hot.
Gå sedan tillbaka till styrkor och svagheter och prioritera de som du tycker är de viktigaste.
Med en SWOT får du en bra överblick på var ditt företag befinner sig idag och hur du kan positionera dig gentemot dina konkurrenter. Här nedan följer de olika stegen i en marknadsplan.

marknadsplan

Marknadsplanens olika delar steg för steg

Nulägesanalys SWOT
En marknadsplan börjar med att definiera ert företags affärsidé:
Vilka är era kunder?
Vad har era kunder för behov?
Vad har ni för produkt eller tjänst som ni skall erbjuda?
Hur skall den uppfylla kundens behov?
Hur skall ert företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?
Positionering

Nästa steg i marknadsplanen är positionering dvs. på vilket sätt önskar ni att ert varumärke ska bli uppfattad av marknaden av era potentiella kunder?
Tack vare positioneringen kan ni hitta en unik  position i kundernas medvetande.
I detta skede skall ni analysera ert företags marknader för att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.
Därför bör ni göra en SWOT analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot. Läs mer om positionering

Strategisk inriktning

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål. Har ni en kundstrategi? Prisstrategi? Produktstrategi? Sortimentstrategi? Distributionsstrategi?
De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.

Mål

Utifrån ert företags affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätter ni målen.
Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.
Det är viktigt att målen är mätbara och kan följas upp.

Handlingsplan

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
Här dokumenterar ni de aktiviteter som gör att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål.
Ert företags konkurrensmedelmix är därför slutsatserna från nulägesanalysen.

Aktivitetsplan

Med aktivitetsplanen ska ni kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.
På så vis får ni timing i de olika aktiviteterna. Och möjliggör för uppföljning. Ni skapar  även en kunskapsbank.

Marknadsplansbudget

Syftet med marknadsplansbudgeten är att visa på att ni når era uppsatta mål. Samt  intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad.
Och att ni kan optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.
Nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen och skapa en bra överblick över era marknadsföringsaktiviteter.

Uppföljning & analys

En annan viktig del i en marknadsplan är uppföljning och analys. Genom uppföljning av era strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer bygger ni in i företaget en viktig kunskapsbank om hur ni kan nå era uppsatta affärsmål framöver. Läs mer här om digital marknadsföringsstrategi.

bok Marknadsplan och kommunikationsplan

Beställ vår mest köpta e-bok!
Så tar du fram en marknadsplan steg för steg
 andra upplagan

Med bok marknadsplan får du praktiska tips och marknadsplans mallar, strategier och modeller som nulägesanalys SWOT, marknadstrappan, produktlivscykeln m.fl. På så vis kommer du snabbt igång med din egen marknadsplan. Vår e-bok marknadsplan kan du ladda ner för endast 139:- exkl.moms här.

BESTÄLL BOK MARKNADSPLAN
e-bok marknadsplan
Marknadsplans mallar

Nulägesanalys SWOT. Utdrag ur vår bok marknadsplan med övningar, modeller och marknadsplans mallar.

Läs mer om e-bok marknadsplan steg för steg

En marknadsplan är ett levande dokument

Nulägesanalys SWOT. En marknadsplan ska ge dig svar på:
– Var befinner sig ditt företag idag? Hur ser ditt nuläge ut? Vilka är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ditt värderbjudande korrekt? Strategier? Pris? Plats? Produkt? Påverkan?

– Vart vill du med ditt företag? Hur ser ditt drömläge ut? Vilka är dina mål på kort och lång sikt?

– Hur kan du göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska du välja utifrån din marknadsföringsmix? Har du en handlingsplan? M.a.o. En marknadsplan är ett levande dokument för att utveckla ditt företag.

Marknadsplans mallar pdf

Så kommer du igång med en marknadsplan steg för steg

Med en marknadsplan får du ett levande dokument. Och en bra överblick över företagets kommunikation, marknadsmöjligheter och aktiviteter.
En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment. Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår i en större strategisk 3 års plan.
En marknadsplan och kommunikationsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att du kommer igång med processen. Och att marknadsplanen inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som du använder aktivt i ditt dagliga arbete.

Nu kan du beställa vår bok marknadsplan med praktiska pdf marknadsplans mallar, modeller SWOT nulägesanalys, marknadstrappan m.m. för endast 139:-. På så vis kan du komma igång med din egen handlingsplan och marknadsplan.

Tack för en bra bok! Boken med marknadsplans mallar, modeller och övningar har hjälpt mig att komma igång med vår marknadsplansprocess på ett enkelt sätt. Därför har vi fått struktur och ett levande dokument för att utveckla våra tjänster. Jag rekommenderar varmt fler att beställa boken “Marknadsplan steg för steg”.

Christer Lindstedt
Senior Consultant
Parabellum CyberSecurity

Marknadsplan och kommunikationsplan

Beställ även vår nya e-bok med både marknadsplans mallar & kommunikationsplans mallar. Nu169:-.

Behöver ni hjälp med er marknadsplan? Hyr in vår marknadschef ett par timmar.

Vi fungerar som en extern marknadschef som ni kan hyra ett par timmar per månad efter behov och önskemål. Vi hjälper er professionellt att ta fram en marknadsplan. På så vis kan ni utveckla ert företags marknader, kunder och kommunikation. Så här går det till:

1

Ett första kostnadsfritt möte

Vi träffas för ett första kostnadsfritt möte då vi identifierar era styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi berättar hur ni kan komma igång med er marknadsplansprocess för att utveckla era marknader och produkter. I marknadsplanen kommer ni få svar på. Hur ser ert nuläge ut? Vart vill ni? Och hur kommer ni dit?

2

Vi tar fram er strategi och tidsplan

Utifrån vår nulägesanalys tar vi sedan fram en plan. För vilka specifika områden som ni vill få hjälp med att utveckla i ert företag. Vi tar fram en strategi, handlingsplan och tidsplan för genomförandet. Sedan bestämmer vi hur många timmar per månad. Som ni behöver hyra in vår marknadschef för att genomföra marknadsplansprocessen.

3

Genomförande,uppföljning, analys och färdig marknadsplan

Nästa steg är genomförandefasen. Då har vi bestämt vilka områden som ni vill få hjälp med att utveckla. Nu påbörjar vi vårt arbete att arbeta fram er marknadsplan utifrån uppsatta mål och strategier.
Våra möten och arbete kommer att avslutas med en färdigt dokumenterad marknadsplan och kommunikationsplan. 

Under vårt arbete med att ta fram vår affärsplan. Kom vi i kontakt med Anders Lundstedt på Action Marketing genom Connect Väst. Tack vare Anders  kunskap och långa erfarenhet av marknadsföring. Har vi fått struktur och en bra översikt för att göra våra prioriteringar i vår aktivitetsplan. Jag har ett stort förtroende för Action Marketing. Byråns engagemang och kunskap inom såväl traditionell som digital marknadsföring. Därför rekommenderar jag andra att ta kontakt med Action Marketing. 

Patrik Andréasson PC

DEKORCENTER LAHOLM SVERIGE AB

Jag som hjälper er med företagets marknadsplan ett par timmar i månaden heter Anders Lundstedt och jag är civilekonom och f.d. marknadschef i företag som Cloetta, Aller Media och Almedahls. Jag har en lång och gedigen kunskap i marknadsplanering och kommunikation.

Digital marknadsföringsbyrå i Halmstad
Anders Lundstedt

GRUNDARE AV ACTION MARKETING 

Kontakta oss för hjälp med er marknadsplanering

Dela