Marknadsplan så gör du steg för steg

Varför behöver ert företag en marknadsplan?

Marknadsplan gör att ni får en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter. Ni får ett levande dokument för att utveckla befintliga, nya marknader och kunder. Ni får också en optimal balans mellan de olika konkurrensmedlen som ingår i företagets marknadsmix för att ni till lägsta kostnad ska nå företagets marknadsmål. En marknadsplan innehåller olika steg från nuläge, analys till uppföljning. Marknadsplanen behöver inte vara så omfattande det viktigaste är att ni kommer igång med själva processen. 

En marknadsplan är ett levande dokument

En marknadsplan innehåller följande steg från nuläge, analys till uppföljning. En väl dokumenterad marknadsplan kommer att kunna ge er svar på. Hur ser ert nuläge ut? Vart vill ni? Och hur kommer ni dit?

Marknadsplanens olika steg för steg

Nulägesanalys
En marknadsplan börjar med att definiera ert företags affärsidé:
Vilka är era kunder?
Vad har era kunder för behov?
Vad har ni för produkt eller tjänst som ni skall erbjuda?
Hur skall den uppfylla kundens behov?
Hur skall ert företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?
Positionering

Hur önskar ni att ert varumärke ska bli uppfattad av marknaden av era potentiella kunder?
Tack vare positioneringen kan ni hitta en unik position position i kundernas medvetande.
I detta skede skall ni analysera ert företags marknader för att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.
Gör en SWOT analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot.

Strategisk inriktning

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era mål.
De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.
Det handlar om ert företags långsiktiga agerande på marknaden.
Er vision skall vara både lockande och pådrivande och visa vägen, utmana och styra mot framtiden.

Mål

Utifrån ert företags affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätter ni målen.
Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.
Det är viktigt att målen är mätbara och kan följas upp.

Handlingsplan

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
Här dokumenterar ni de aktiviteter som under planeringstiden ska leda fram till att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål.
Företagets konkurrensmedelmix är slutsatserna från nulägesanalysen.

Aktivitetsplan

Med aktivitetsplanen ska ni kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.
Ni får timing i de olika aktiviteterna,
möjliggör uppföljning och skapar en kunskapsbank.

Marknadsplansbudget

Syftet med marknadsplansbudgeten är att visa på att ni når era uppsatta mål och intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad.
Och att ni kan optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.
Att ni kan nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen och visa på total överblick för alla era marknadsföringsaktiviteter.

Uppföljning & analys

Sista delen och en viktig del i en marknadsplan är uppföljning och analys. Genom uppföljning av era strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer bygger ni in i företaget en viktig kunskapsbank om hur ni kan nå era uppsatta affärsmål framöver. Läs även mer om digital marknadsföringsstrategi

hemsidor

Behöver ni hjälp med er marknadsplan? Hyr in vår marknadschef ett par timmar.

Vi fungerar som en extern marknadschef som ni kan hyra ett par timmar per månad efter behov och önskemål. Vi hjälper er professionellt att ta fram en marknadsplan för att utveckla ert företags marknader och kunder. 

1

Ett första kostnadsfritt möte

Vi träffas för ett första kostnadsfritt möte då vi identifierar era styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi berättar hur ni kan komma igång med er marknadsplansprocess för att utveckla era marknader och produkter. I marknadsplanen kommer ni få svar på. Hur ser ert nuläge ut? Vart vill ni? Och hur kommer ni dit?

2

Vi tar fram er strategi och tidsplan

Utifrån vår nulägesanalys tar vi sedan fram en plan för vilka specifika områden som ni vill få hjälp med att utveckla i ert företag. Vi tar fram en strategi och tidsplan för genomförandet. Vi bestämmer hur många timmar per månad som ni behöver hyra in vår marknadschef för att genomföra marknadsplansprocessen.

3

Genomförande,uppföljning, analys och färdig marknadsplan

Nästa steg är genomförandefasen. Då har vi bestämt vilka områden som ni vill få hjälp med att utveckla. Nu påbörjar vi vårt arbete att arbeta fram er marknadsplan utifrån uppsatta mål och strategier.
Våra möten och arbete kommer att avslutas med en färdigt dokumenterad marknadsplan. 

kontakta oss

Kontakta oss idag och få hjälp av vår marknadschef att komma igång med er marknadsplansprocess för ert företag. Ni får ett levande dokument för att utveckla befintliga, nya marknader och kunder. Välkommen att ringa oss på 0709248573 eller så kan du mejla kontaktformuläret.

Vi kom i kontakt med Anders Lundstedt på Action Marketing genom Connect Väst och vårt arbete med att ta fram vår affärsplan. Anders med sin kompetens och långa erfarenhet av marknadsföring har varit till stor hjälp för oss att ta fram vår marknadsplan att få struktur och prioriteringar i vår aktivitetsplan. Jag har ett stort förtroende för Action Marketing, byråns engagemang och kunskap inom såväl traditionell som digital marknadsföring.

Patrik Andréasson PC

DEKORCENTER LAHOLM SVERIGE AB