fbpx

Marknadsplan så gör du steg för steg

En marknadsplan ska ge dig svar på

- Var befinner vi oss idag? Hur ser vårt nuläge ut? Problem och möjligheter. Är vårt värdeerbjudande korrekt? Priset? Strategier?
– Vart vill vi? Mål på kort och lång sikt.
– Hur gör vi för att komma dit? Val av strategier utifrån vår unika marknadsföringsmix.

MARKNADSPLAN STEG FÖR STEG

Beställ vår pdf med marknadsplansmallar 

Vi har tagit fram en pdf som hjälper dig att göra en marknadsplan steg för steg för ditt företag. Du får även modeller och praktiska tips. Pdf dokumentet är på c:a 20 sidor och du kan ladda ner dokumentent i vår butik för endast 169:-.

Köp marknadsplansmallmarknadsplan steg för steg
marknadsplan steg för steg

En marknadsplan är ett levande dokument

Marknadsföring är en process genom vilken företag och organisationer skapar värde för kunder och bygger lönsamma , långsiktiga kundrelationer. Det handlar alltså om kundvärde och kundtillfredställelse. En kund värderar de fördelar och nackdelar som han upplever att ett erbjudande innehåller i förhållande till konkurrenterna.
En marknadsplan innehåller följande steg från nulägesanalys, positionering, strategisk inriktning, mål, handlingsplan, aktivitetsplan, marknadsplansbudget till uppföljning och analys. 

En väl dokumenterad marknadsplan kommer att kunna ge dig svar på.
Var befinner sig ditt företag idag? Var är du nu? Problem och möjligheter? Hur ser ditt erbjudande ut? Är ditt värdeerbjudande rätt? Är priset rätt? Vart vill du? Vad är dina mål på kort och lång sikt? Hur ska du göra för att nå dina mål? Vilka är dina strategier? Hur kan du planera och prioritera dina aktiviteter för att nå uppsatta mål? Har du en handlingsplan? Som ger dig svar på:  Vad? Hur? När? varför? Klart när? Kostnad? Hur ser din marknadsföringsmix ut dvs. dina unika konkurrensmedel på marknaden och mycket mer.

Marknadsplanens olika delar

Nulägesanalys
En marknadsplan börjar med att definiera ert företags affärsidé:
Vilka är era kunder?
Vad har era kunder för behov?
Vad har ni för produkt eller tjänst som ni skall erbjuda?
Hur skall den uppfylla kundens behov?
Hur skall ert företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?
Positionering

Hur önskar ni att ert varumärke ska bli uppfattad av marknaden av era potentiella kunder?
Tack vare positioneringen kan ni hitta en unik position position i kundernas medvetande.
I detta skede skall ni analysera ert företags marknader för att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.
Gör en SWOT analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot. Läs mer om positionering

Strategisk inriktning

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål. Vad är er kundstrategi? Vad är er prisstrategi? Vad är er produktstrategi? Vad är er sortimentstrategi? Vad är er distributionsstrategi?
De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.

Mål

Utifrån ert företags affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätter ni målen.
Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.
Det är viktigt att målen är mätbara och kan följas upp.

Handlingsplan

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
Här dokumenterar ni de aktiviteter som under planeringstiden ska leda fram till att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål.
Företagets konkurrensmedelmix är slutsatserna från nulägesanalysen.

Aktivitetsplan

Med aktivitetsplanen ska ni kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.
Ni får timing i de olika aktiviteterna,
möjliggör uppföljning och skapar en kunskapsbank.

Marknadsplansbudget

Syftet med marknadsplansbudgeten är att visa på att ni når era uppsatta mål och intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad.
Och att ni kan optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.
Att ni kan nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen och visa på total överblick för alla era marknadsföringsaktiviteter.

Uppföljning & analys

Sista delen och en viktig del i en marknadsplan är uppföljning och analys. Genom uppföljning av era strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer bygger ni in i företaget en viktig kunskapsbank om hur ni kan nå era uppsatta affärsmål framöver. Läs mer här om digital marknadsföringsstrategi.

hemsidor

Varför behöver ditt företag en marknadsplan?

Jo med en marknadsplan får du en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter.
En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment. Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår i en större strategisk 3 års plan.
En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att du kommer igång och att marknadsplanen inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som du använder aktivt i ditt dagliga arbete.

Hyr in vår marknadschef ett par timmar i månaden

Läs mer om hyr en marknadschef

Behöver ni hjälp med er marknadsplan? Hyr in vår marknadschef ett par timmar.

Vi fungerar som en extern marknadschef som ni kan hyra ett par timmar per månad efter behov och önskemål. Vi hjälper er professionellt att ta fram en marknadsplan för att utveckla ert företags marknader och kunder. 

1

Ett första kostnadsfritt möte

Vi träffas för ett första kostnadsfritt möte då vi identifierar era styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vår f.d. marknadschef berättar hur ni kan komma igång med er marknadsplansprocess för att utveckla era marknader och produkter. I marknadsplanen kommer ni få svar på. Hur ser ert nuläge ut? Vart vill ni? Och hur kommer ni dit?

2

Vi tar fram er strategi och tidsplan

Utifrån vår nulägesanalys tar vi sedan fram en plan för vilka specifika områden som ni vill få hjälp med att utveckla i ert företag. Vi tar fram en strategi och tidsplan för genomförandet. Vi bestämmer hur många timmar per månad som ni behöver hyra in vår marknadschef för att genomföra marknadsplansprocessen.

3

Genomförande,uppföljning, analys och färdig marknadsplan

Nästa steg är genomförandefasen. Då har vi bestämt vilka områden som ni vill få hjälp med att utveckla. Nu påbörjar vi vårt arbete att arbeta fram er marknadsplan utifrån uppsatta mål och strategier.
Våra möten och arbete kommer att avslutas med en färdigt dokumenterad marknadsplan. 

Vi kom i kontakt med Anders Lundstedt på Action Marketing genom Connect Väst och vårt arbete med att ta fram vår affärsplan. Anders med sin kompetens och långa erfarenhet av marknadsföring har varit till stor hjälp för oss att ta fram vår marknadsplan att få struktur och prioriteringar i vår aktivitetsplan. Jag har ett stort förtroende för Action Marketing, byråns engagemang och kunskap inom såväl traditionell som digital marknadsföring.

Patrik Andréasson PC

DEKORCENTER LAHOLM SVERIGE AB

Jag som hjälper er med företagets marknadsplan ett par timmar i månaden heter Anders Lundstedt och jag är civilekonom och f.d. marknadschef i företag som Cloetta, Aller Media och Almedahls. Jag har en lång och gedigen kunskap i marknadsplanering.

Digital marknadsföringsbyrå i Halmstad
Anders Lundstedt

GRUNDARE AV ACTION MARKETING 

kontakta oss

Kontakta oss idag och få hjälp av vår marknadschef att komma igång med er marknadsplansprocess för ert företag. Ni får ett levande dokument för att utveckla befintliga, nya marknader och kunder. Välkommen att ringa oss på 0709248573 eller så kan du mejla kontaktformuläret.

Vi håller kurs i marknadsplanering på TEK i Halmstad och Varberg. Lämna din intresseanmälan här

Kampanj nu! Boka en ny sökoptimerad hemsida från 5995:-

Läs mer om våra hemsidor