Beställ en offert
0709248573
info@actionmarketing.se

Så gör du en marknadsplan steg för steg

Så gör du en marknadsplan steg för steg

Marknadsplan steg för steg

Med en marknadsplan steg för steg får du en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter. På så vis får du ett levande dokument för att utveckla dina befintliga, nya marknader och kunder. En marknadsplan behöver inte vara så omfattande det viktigaste är själva processen.

Därför är det extra viktigt att du kommer igång med ditt marknadsplans arbete och att planen inte bara hamnar i en pärm i bokhyllan. Ha som mål att använda planen kontinuerligt för att utveckla dina produkter och tjänster. På så vis får du med din marknadsplan en optimal balans mellan de olika konkurrensmedlen som ingår i företagets marknadsmix för att till lägsta kostnad nå företagets marknadsmål.

Följande steg ingår i en marknadsplan.

Nulägesanalys

 • En marknadsplan börjar med att definiera ditt företags affärsidé:
 • Vilka är dina kunder?
 • Vad har dina kunder för behov?
 • Vad har du för produkt eller tjänst som du skall erbjuda?
 • Hur skall den uppfylla kundens behov?
 • Hur skall ditt företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?
marknadsplan steg för steg

Positionering

 • Hur önskar du att ditt varumärke ska bli uppfattad av marknaden och dina potentiella kunder?
 • Hur kan du hitta en unik position i kundernas medvetande?

Gör en SWOT analys över ditt företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot. Börja med att definiera dina styrkor och svagheter och prioritera mellan dessa. Möjligheter och hot är faktorer som du inte direkt själv kan påverka.

Utvärdera ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I detta skede skall du analysera ditt företags marknader för att utnyttja företaget styrkor och minimera företagets svagheter genom att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.

marknadsplan
SWOT – analys

Strategisk inriktning

 • En marknadsplan ska beskriva vilka strategier du skall ha för att nå dina mål?
 • De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
 • Strategierna skall förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och visionen nås.
 • Det handlar om ditt företags långsiktiga agerande på marknaden.
 • Visionen skall vara både lockande och pådrivande och visa vägen, utmana och styra mot framtiden.

Mål

 • Utifrån företagets affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätts målen.
 • Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.
 • En marknadsplan ger dig svar på. Hur ser ditt nuläge ut? Vart vill du? Och hur kommer du dit?
 • Bra om dina mål är mätbara och kan följas upp.

Handlingsplan

 • Syftet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
 • Här dokumenterats de aktiviteter som under planeringstiden ska leda till att du förverkligar din affärsidé och når uppsatta mål. 
 • Företagets konkurrensmedelmix är slutsatserna från din gjorda nulägesanalys.
bok om sociala medier

Aktivitetsplan

 • Syftet med en aktivitetsplan är att kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.
 • Med en aktivitetsplan får du timing i de olika aktiviteterna.
 • Din aktivitetsplan möjliggör uppföljning och skapa en kunskapsbank.

Marknadsplansbudget

 • Syftet med marknadsplans budgeten är att visa på att marknadsplanen ger ditt företag dina intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad.
 • Optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.
 • Nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen.
 • Visa på total överblick för alla marknadsföringsaktiviteter.
 • Ge företaget möjlighet till uppföljning och analys.

Uppföljning & analys

En viktig del i ditt marknadsplaneringsarbete är uppföljning och analys. Genom uppföljning av dina strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer bygger du in i företaget en viktig kunskapsbank om hur du når dina uppsatta affärsmål.

Vill du få hjälp med att göra din marknadsplan?

Beställ våra nya e-böcker ” Så gör du steg för steg en Marknadsplan” och kommunikationsplan här:

E-boken Marknadsplan och kommunikationsplan består av frågor att besvara och olika strategimodeller att använda för att ta fram ditt företags strategiplan. Strategimallarna passar för dig  som vill komma igång med att utveckla ditt företags produkter och marknader samt effektivisera kommunikationen för din målgrupp.

Kanske saknar ni marknadsplanerings arbetet i er organisation idag? Då kan våra övningsuppgifter och modeller hjälpa er att komma igång med en marknads och kommunikationsplans process. E-boken är skriven av Anders Lundstedt som har en lång erfarenhet av marknadsplans arbete som marknadschef i företag som Cloetta, Aller Media och Almedahls.

Läs mer om digital marknadsföringsstrategi Jag kan erbjuda ditt företag en lång erfarenhet och kompetens inom marknadsplaneringsarbete som marknadschef i ledande företag som Malaco och Aller Media. Jag hjälper dig att ta fram en marknadsplan steg för steg för att du ska få en bra överblick av dina marknadsmöjligheter. Välkommen att kontakta mig för ett möte på 0709 248573.

Annonsera på Facebook

Vi kom i kontakt med Anders Lundstedt på Action Marketing genom Connect Väst och vårt arbete med att ta fram vår affärsplan. Anders med sin kompetens och långa erfarenhet av marknadsföring har varit till stor hjälp för oss att ta fram vår marknadsplan att få struktur och prioriteringar i vår aktivitetsplan. Jag har ett stort förtroende för Action Marketing, byråns engagemang och kunskap inom såväl traditionell som digital marknadsföring.

Patrik Andreasson PC
Dekorcenter Laholm Sverige
Dela

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butiken