fbpx
Bohusgatan 4 302 38 Halmstad
0709248573
info@actionmarketing.se

Marknadsplan steg för steg

Marknadsplan steg för steg

Så tar du fram en Content Marketing strategi

Varför behöver ert företag en marknadsplan?

11 bra tips för att sökoptimera hemsida

Jo med en marknadsplan får Ni får en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter.

• Ni får ett levande dokument för att utveckla befintliga och nya marknader och kunder.

• En marknadsplan behöver inte vara så omfattande det viktigaste är själva processen.

• Ni får en optimal balans mellan de olika konkurrensmedlen som ingår i företagets marknadsmix för att till lägsta kostnad nå företagets marknadsmål.

Följande steg ingår i en marknadsplan.

Nulägesanalys

En marknadsplan börjar med att definiera ert företags affärsidé:

Vilka är era kunder?

Vad har era kunder för behov?

Vad har ni för produkt eller tjänst som ni skall erbjuda?

Hur skall den uppfylla kundens behov?

Hur skall ert företag klara sig mot konkurrenter i samma bransch?

Positionering

Hur önskar ni att ert varumärke ska bli uppfattad av marknaden och era potentiella kunder?

Hur kan ni hitta en unik position position i kundernas medvetande.

Utvärdera ert företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I detta skede skall ni analysera ert företags marknader för att utnyttja företaget styrkor och  minimera företagets svagheter genom att navigera rätt i en marknadsmiljö som hela tiden förändras.

Gör en SWOT analys över ert företags svagheter, styrkor, möjligheter och hot?

Strategisk inriktning

En marknadsplan ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era mål?

De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.

Strategierna skall förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och visionen nås.

Det handlar om ditt företags långsiktiga agerande på marknaden.

Visionen skall vara både lockande och pådrivande och visa vägen, utmana och styra mot framtiden.

Mål

Utifrån företagets affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätts målen.

Målen kan vara långsiktiga (strategiska) medan andra kan vara (operativa) och ska uppnås på kort sikt.

En marknadsplan ger er svar på. Hur ser ert nuläge ut? Vart vill ni? Och hur kommer ni dit?

Bra om de är mätbara och kan följas upp.

Handlingsplan

Syftet med en marknadsplan och handlingsplanen är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.

Här dokumenterats de aktiviteter som under planeringstiden ska leda till att vi förverkligar affärsidén och når uppsatta mål. 

Företagets konkurrensmedelmix är slutsatserna från nulägesanalysen.

Aktivitetsplan

Syftet med aktivitetsplanen är att kombinera de olika konkurrensmedlen till marknadsaktiviteter för att nå företagets mål.

Få timing i de olika aktiviteterna.

Möjliggöra uppföljning och skapa en kunskapsbank.

Marknadsplansbudget

Syftet med marknadsplans budgeten är att visa på att marknadsplanen ger ert företag era uppsatta mål och intäkter till lägsta möjliga marknadsföringskostnad.

Optimera företagets marknadsföring på de olika målgrupperna.

Nå kostnadseffektivitet i marknadsföringen.

Visa på total överblick för alla marknadsföringsaktiviteter.

Ge företaget möjlighet till uppföljning och analys.

Uppföljning & analys

En viktig del i ert marknadsplaneringsarbete är uppföljning och analys. Genom uppföljning av era strategier, lanseringar och marknadsföringskampanjer bygger ni in i företaget en viktig kunskapsbank om hur ni når era uppsatta affärsmål.

Läs mer om digital marknadsföringsstrategi Jag kan erbjuda ert företag en lång erfarenhet och kompetens inom marknadsplaneringsarbete som marknadschef i ledande företag som Malaco och Aller Media. Jag hjälper er att ta fram en marknadsplan steg för steg för att ni ska få en bra överblick av era marknadsmöjligheter. Välkommen att kontakta mig för ett möte på 0709 248573.

Annonsera på Facebook

Vi håller även kurser i marknadsplanering på TEK i Halmstad och Varberg

Hur får jag lönsamma kundrelationer?

Kurs i marknadsplanering och kommunikation riktar sig till dig som vill få struktur och en röd tråd i ditt företags marknadsföringsprocess och därmed utveckla lönsamma kundrelationer med hjälp av strategier och kommunikation i de traditionella och digitala kanalerna.

Läs även om våra kurser i digital marknadsföring GÖR EN INTRESSEANMÄLAN

Dela

Tags: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *