Bok handlingsplan för digital marknadsföring

Så får du fler lönsamma kunder

Vår e-bok handlingsplan för digital marknadsföring som pdf på c:a 20 sidor består av strategimallar, modeller och tips och hjälper dig som småföretagare att få struktur och komma igång att utveckla ditt företags digitala marknadsföring, få ett levande dokument och en struktur gällande företagets digitala marknadsföring.

  • Målet med en digital marknadsföringsstrategi är att skapa värde för dina kunder.
  • Fundera på vad som är viktigt för dina kunder?
  • Och utifrån det hur kan du utveckla en digital affärsmodell som hjälper dina kunder?
Hur fungerar e-bok handlingsplan för digital marknadsföring?

Hur gör man?

  • Efter det att du har svarat på våra frågor om digitala kanaler och sociala medier skapar du en handlingsplan för ditt företag.
  • Utgå därför från ditt varumärke. Vad gör ditt företag unikt jmf. med dina konkurrenter?
  • Hur vill du att det ska märkas i sociala medier?
  • Ställ dig därför först frågan vad är ditt syfte och mål med din digitala marknadsföring?

Handlingsplan digital marknadsföring ska hjälpa dig sedan att definiera dina målgrupper och hur du ska nå kunderna i valda kanaler på nätet. Desto mer exakt du kan definiera målgruppen desto mer kan du få ut av dina digitala insatser.

E-boken består av praktiska mallar, tips och övningar.

Lycka till med att utveckla ditt företags digital kanaler och sociala medier!

kr169.00

E-bok handlingsplan för digital marknadsföring hjälper dig att få fler kunder

  • Bok handlingsplan för digital marknadsföring består av strategimallar, modeller och tips som pdf hjälper dig och ditt företag att komma igång med en marknadsföringsprocess.
  • Därför får du med bok om handlingsplan för digital marknadsföring ett levande dokument att utveckla ditt företags digitala marknadsföring.
  • På så vis kan du öka företagets synlighet på Google, skapa dialog med dina kunder med engagerande innehåll på sociala medier och bygga ditt företags varumärke. Hur kan ni använda digital marknadsföring för att nå era affärsmål?

En digital marknadsföringsstrategi ska vara integrerad i företagets marknad och affärsplan och ge svar på: Vilka är våra syften, mål, kanaler, innehåll och prioriterade målgrupper? Kan vi använda digital marknadsföring för att nå våra affärsmål? Ex. öka marknadsandelar, etablera oss på en ny marknad etc. Kan vi skapa mervärden för våra kunder? Hur kan vi använda den digitala tekniken i vår affärsmodell för att hjälpa våra kunder?

För att ta fram en digital marknadsföringsstrategi ska du sätta upp konkreta mål.

Gör en “swot analys” på dina styrkor och svagheter. Fundera på vad det det finns för möjligheter och hot för din verksamhet?
Vad har du för strategi för att nå dina mål?
Skriv en handlingsplan och aktivitetsplan.

Ta fram en publiceringsplan för ditt innehåll. Praktiskt hjälpmedel att schemalägga dina inlägg är Hootsuite som är kostnadsfritt för tre kanaler.
Var vilka kanaler? Vilket innehåll? När ska innehållet publiceras?
Och till slut. På vilket sätt kan du följa upp dina mål och syfte återkopplat till nulägesanalysen.

Hur fungerar strategimallar för digital marknadsföring?

Hur gör man? Efter det att du har svarat på våra frågor om digitala kanaler och sociala medier skapar du en handlingsplan för ditt företag. Utgå därför från ditt varumärke. Vad gör ditt företag unikt jmf. med dina konkurrenter? Hur vill du att det ska märkas i sociala medier? Ställ dig därför först frågan vad är ditt syfte och mål med din digitala marknadsföring?

Handlingsplan digital marknadsföring ska hjälpa dig sedan att definiera dina målgrupper och hur du ska nå kunderna i valda kanaler på nätet. Desto mer exakt du kan definiera målgruppen desto mer kan du få ut av dina digitala insatser.

Med vår bok handlingsplan för digital marknadsföring och strategimallarna som pdf:er i digital marknadsföring får du svara på frågor inom digitala kanaler & sociala medier. Som ett resultat av dina svar som du har jobbat fram får du ett levande dokument för att utveckla din digitala marknadsföring. Ett tips är att stämma av dina svar ett par ggr om året för att utvärdera och analysera dina aktiviteter. Läs även om digital marknadsföringsstrategi

E- bok handlingsplan för digital marknadsföring som pdf är på c:a 20 sidor kan laddas ned efter betalning. Lycka till att utveckla ditt företags digitala marknadsföring. Behöver du hjälp med digitala kanaler & sociala medier är du välkommen att kontakta mig på 0709248573 eller mejla anders.lundstedt55@gmail.com

Vi håller även kurser  och föreläsningar i digital marknadsföring.

Handlingsplan digital marknadsföringBok handlingsplan för digital marknadsföring
kr169.00