fbpx
Bohusgatan 4 302 38 Halmstad
0709248573
info@actionmarketing.se

Köp våra marknadsplan och strategimallar

Rea!

Köp våra marknadsplan och strategimallar

kr189.00 kr139.00

Marknadsplan steg för steg är en praktisk marknadsplansmall på 30 sidor som du kan  ladda ned efter betalning. Vår marknadsplansmall hjälper dig och ditt företag att komma igång med en marknadsplansprocess för att utveckla dina kunder och marknader. Här hittar du modeller, tips och frågor att svara på för att skapa din egen marknadsplan för ditt företag.

Med en marknadsplan får du en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter. En marknadsplan ger dig svaren på. Hur ser ditt nuläge ut? Vart vill du med ditt företag? Och hur kommer du dit?

Vår marknadsplan steg för steg på 30 sidor innehåller pdf mallar för din nulägesanalys, positionering, strategiinriktning, handlingsplan, aktivitetsplan, kommunikationsplan till uppföljning och analys.

 

Dela

Beskrivning

Köp våra marknadsplan och strategimallar för endast 139:-. Varför ska du marknadsplanera? Jo med en marknadsplan steg för steg får du en bra överblick över ditt företags marknadsmöjligheter och aktiviteter. Du får svar på var företaget befinner sig nu, hur ditt önskeläge ser ut och hur du ska göra för att komma dit. En marknadsplan kan omfatta en produkt/tjänst, produktgrupp eller ett marknadssegment. Oftast är en marknadsplan ettårig och ingår i en större strategisk 3 års plan.

Marknadsföring är en process genom vilken företag och organisationer skapar värde för kunder och bygger lönsamma , långsiktiga kundrelationer. Det handlar alltså om kundvärde och kundtillfredställelse. En kund värderar de fördelar och nackdelar som han upplever att ett erbjudande innehåller i förhållande till konkurrenterna.
En marknadsplan innehåller följande steg från nulägesanalys, positionering, strategisk inriktning, mål, handlingsplan, aktivitetsplan, marknadsplansbudget till uppföljning och analys.

En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att du kommer igång med marknadsplaneringen. Och att din marknadsplan inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som du använder aktivt i ditt dagliga arbete. Genom att svara på våra frågor i denna bok Marknadsplan och strategimallar får du ett levande dokument för att marknadsplanera ditt företag och utveckla dina befintliga, nya marknader och kunder.

En marknadsplan ska ge dig svar på:

– Var befinner vi oss idag? Hur ser vårt nuläge ut? Styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är vårt värderbjudande korrekt? Priset? Strategier?
– Vart vill vi? Hur ser vårt drömläge ut? Vilka är våra mål på kort och lång sikt?
– Hur gör vi för att komma dit? Vilka val och strategier ska vi välja utifrån vår marknadsföringsmix?

Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad.
Här dokumenterar ni de aktiviteter som under planeringstiden ska leda fram till att ni förverkligar affärsidén och når era uppsatta mål.
Företagets konkurrensmedelmix är slutsatserna från nulägesanalysen.

Marknadsplan och strategimallar ska beskriva vilka strategier ni skall ha för att nå era långsiktiga mål. Vad är er kundstrategi? Vad är er prisstrategi? Vad är er produktstrategi? Vad är er sortimentstrategi? Vad är er distributionsstrategi?
De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år.
Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur visionen ska nås.

Vi vill med marknadsplan och strategimallar steg för steg hjälpa dig att  på ett enkelt sätt ska komma i gång med din marknadsplanering för ditt företag. Genom att svara på frågorna i följande marknadsplan och strategimallar kan du själv komma igång med din marknadsplanering och skapa ett levande dokument att använda för att utveckla ditt företags marknader och kunder. Jag rekommenderar dig för att lyckas med din marknadsplanering att återvända till ditt dokument ett par ggr om året för att stämma av hur du har nått dina uppsatta mål.

Jag önskar dig lycka till med att komma igång att marknadsplanera. Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta mig på 0709248573 eller mejla info@actionmarketing.se 

Följ också vår blogg om digital marknadsföring

Vänliga hälsningar

Anders Lundstedt
Driver byrån Action Marketing

Läs mer här om marknadsplansprocessen

Pdf:en är på c:a 30 sidor och kan laddas ned efter betalning.