Vi utvecklar era digitala kanaler & sociala medier
0709248573
info@actionmarketing.se

Vår miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

• Vi skall kontinuerligt arbeta för att reducera vår miljöpåverkan med mätbara

miljömål i alla delar av vår verksamhet.

• Med stort engagemang för miljöfrågorna bygger vi förtroende för vårt företag hos

kunder, leverantörer, allmänhet och myndigheter.

• Vi skall följa och hålla oss informerade om aktuell miljölagstiftning inom de lagar

och förordningar som vi berörs av.

• Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer och samarbetspartners som vi

ställer på vår egen verksamhet.

Halmstad 2020-06-15

Konsultbyrån för Action Marketing

Anders Lundstedt

Dela